admin, Tác giả tại XSmartHome - Hệ thống nhà thông minh