Máy chấm công giúp doanh nghiệp, công ty ghi lại một cách chính xác, cụ thể giờ giấc của từng nhân viên về: giờ vào, giờ ra, tăng ca, ra vào thường xuyên…Được thực hiện liên tục và được triết xuất dữ liệu ra file excel thông qua một phần mềm chấm công được cài đặt trên máy vi tính.  Máy chấm công là một giải pháp hiệu quả, tối ưu về quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp và công ty.

 

 

Showing all 3 results